[Video] INDONESIA – DREAMING IN BALI

Video

[English caption below]

Thật ra trong suy nghĩ của mỗi chúng ta đều luôn tồn tại một “ngôi nhà bong bóng biết bay” như ngôi nhà của lão Carl trong UP (Vút bay). Đó là ngôi nhà của ước mơ và những điều mà ta hằng mong muốn đạt được. Thật ra trong lòng mỗi người đều có một nàng thơ như người vợ Ellie của Carl suốt thanh xuân cho đến tận cuối đời. Đó là người ở bên mình mọi lúc mọi nơi, trong giấc mơ và mọi khoảnh khắc cuộc sống. Với chúng tôi đó là ngôi nhà mà cả hai cùng thức dậy ở Bali, là người đi cùng mình vào chuyến đi năm ấy, cùng chung giấc mộng ở hòn đảo thiên đường.

In fact, there are always special things existing in our mind, like a “flying balloon house” of the old man Carl in UP. That is the house of our dreams and above all, of everything that we are truly looking for. And among those dreams, everyone wishes to have their own true love like Carl’s wife, Ellie until the end of life. That’s the one being by your side everywhere, either in dream or every moment in real life. To us, our dreams are the house that we wake up in Bali and the journey to the heaven island we dream together.

See more about “Indonesia – Dreaming in Bali”: https://howmanycountry.com/2018/05/12/nhung-dieu-gay-thuong-nho-o-bali/

How Many Country x Indonesia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s